Vastgoedmanagement voor professionals

Investeren in vastgoed is zeer aantrekkelijk voor beleggers. Voorwaarde is natuurlijk wel dat dit vastgoed voldoende geld oplevert, bijvoorbeeld door middel van huurinkomsten. Alleen zo zorgt het vastgoed voor een goed rendement. Wil je als belegger het beheer van je vastgoed uitbesteden? Dan kun je heel eenvoudig kiezen voor een organisatie die gespecialiseerd is in vastgoedmanagement. In de meeste gevallen is dit de beste optie om zo veel mogelijk rendement uit je belegging te behalen. Een vastgoedmanagementorganisatie heeft immers enorm veel ervaring in het vak en weet precies hoe het zo veel mogelijk winst voor je ophaalt. Bovendien scheelt het uitbesteden van het beheer je enorm veel kopzorgen.

Investeren door institutionele beleggers

Vastgoed kan worden gekocht door een particuliere belegger, maar meestal gaat het om grotere organisaties die hun geld in vastgoed investeren. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Zij leggen nu geld in met de hoop hier vervolgens in de toekomst veel meer geld van te maken. Dit soort bedrijven die in vastgoed investeren noemen we ook wel institutionele beleggers. Zij zijn verenigd in de IVBN, de Vereniging van Institutionele Beleggers.

Investeren in vastgoed

De exploitatie van vastgoed

We kunnen drie verschillende beleidsniveaus onderscheiden met betrekking tot vastgoedexploitatie. Als eerste is er het strategische niveau, waarna het tactische niveau en ook het operationele niveau volgen. Ieder niveau behoort toe aan een eigen managementafdeling. Zo gaat het portefeuillemanagement over het strategische niveau, het assetmanagement over het tactische niveau en het property management over het operationele niveau. Dit laatste niveau betreft het daadwerkelijke beheer van het vastgoed.

Vastgoed laten beheren door een gespecialiseerd bedrijf

Een vastgoedmanagementbedrijf zorgt in opdracht van de particuliere of institutionele belegger voor het volledige beheer van de aanwezige vastgoedportefeuille. Hierbij gaat het met name om de verhuur van de beleggingspanden. Dit vastgoedmanagement is overigens enorm veranderd. Waar beleggingsorganisaties in de jaren zestig nog zelf de touwtjes in handen hielden, zijn ze het werk sindsdien steeds meer gaan uitbesteden. Dit komt de professionaliteit van het vastgoedbeheer steeds meer ten goede. In de jaren negentig was er relatief veel leegstand in onder meer kantoorpanden. Het vakkundige beheer door vastgoedmanagementorganisaties heeft ervoor gezorgd dat de mogelijkheden en potentiële rendementen van een pand beter werden onderzocht. Op deze manier ontstonden er betere relaties met huurders en werden ook de prestaties van het vastgoed verhoogd.

Processen binnen vastgoedbeheer

Vastgoedmanagement kan worden onderverdeeld in drie afzonderlijke processen: het acquisitieproces, het exploitatieproces en het dispositieproces.

Acquisitieproces

Dit proces behelst het aankopen van aantrekkelijke vastgoedpanden. De vastgoedmanager zorgt onder meer voor het spotten van interessante opties en het onderzoeken van het potentieel van een pand. Daarnaast regelt hij een goede afwikkeling met betrekking tot de aankoop. Zijn expertise en ervaring zijn essentieel bij het beoordelen van nieuwe projecten, omdat hiermee nauwkeurig kan worden bepaald of een beleggingsobject interessant genoeg is voor de investeerder.

Exploitatieproces

Zolang het vastgoedobject in het bezit blijft van een belegger, blijft dit proces gaande. Voor een zo hoog mogelijk rendement moet het pand worden geëxploiteerd tegen een zo gunstig mogelijk prijs. Natuurlijk zijn op dit punt ook andere voorwaarden van belang, zoals een goede relatie met de huurder. Bij de exploitatie komen ook andere zaken kijken, waaronder een beheerplan, een onderhoudsplan, een financieel plan en een marktanalyse.

Dispositieproces

Voldoet een beleggingsobjecten niet meer aan de wensen van de investeerder, bijvoorbeeld door een tegenvallend rendement? Dan moet er worden gedacht aan dispositie, oftewel verkoop.

De taken van een vastgoedmanager

Een goede vastgoedmanager is in feite een manusje van alles. Hij adviseert de beleggingsorganisatie zo optimaal mogelijk en is tegelijkertijd ook het aanspreekpunt voor de verhuurder, de huurder en de beheerder van een vastgoedpand. Verder zorgt hij ook voor de contracten tussen de verschillende partijen. Al met al is er genoeg te doen voor de vastgoedmanager. Dit vraagt dan ook om enorm veel kennis en kunde. Het is dan ook niet eenvoudig om zomaar even vastgoedmanager te worden. Je hebt niet alleen veel verstand van financiële zaken nodig, maar moet ook beschikken over goede sociale vaardigheden in alle voorkomende situaties.

Leave a Reply

Your email address will not be published.